Ο Καλός Συνάδελφος, θέλοντας να συμβάλει στη μελέτη της ομαδικής εργασίας και της οργάνωσης των επιχειρήσεων, φιλοδοξεί αυτός ο ιστότοπος να γίνει ένα σημείο άντλησης πληροφοριών για τη διεξαγωγή ερευνών. Επίσης, θα γίνονται και μελέτες-συζητήσεις ερευνών που έχουν διενεργηθεί από πανεπιστημιακούς ερευνητές ή επαγγελματίες του χώρου των επιχειρήσεων.

Για επαγγελματίες και σπουδαστές

Από της αναρτήσεις του Καλού Συναδέλφου, οι επισκέπτες της σελίδας μπορούν να αντλούν χρήσιμες πληροφορίες, είτε είναι επαγγελματίες που θέλουν να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα στο χώρο εργασίας τους είτε σπουδαστές που χρειάζονται στοιχεία και δεδομένα για την εκπόνηση των εργασιών τους