Η ομάδα του «Καλού Συναδέλφου»…

  • Αντώνης Γαβαλάς – Executive Editor MSc in Quality Management MSc by Research in Management T 693 6173 103
  • Έφη Παπαϊωάννου Δικηγόρος Αθηνών MSc in Criminal Justice & Criminology T 6932 079 501 eplaw@hotmail.gr
  • Άγγελος Αλεξόπουλος PhD in Organisational Behaviour Research Associate at the Leadership, Innovation & Knowledge Research Centre at Dublin City University
  • Κουρουκίδης Δημήτρης MSc in Software Engineering Chief R&D Officer @ TeTRIS informatics

captcha