Ο Καλός Συνάδελφος είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό που διαχειρίζεται η συμβουλευτική ομάδα της OKS R&C. Σκοπό έχει να προβάλει θέματα και προβλήματα συνεργασίας (ομαδική εργασία) και οργάνωσης στις ελληνικές επιχειρήσεις, ανάμεσα σε συναδέλφους και ανάμεσα σε υφιστάμενους και προϊστάμενους (με την ευρύτερη έννοια).

Αποτελείται από μια ομάδα επιστημόνων που καλύπτουν τους χώρους του μάνατζμεντ, της οργανωσιακής συμπεριφοράς, της διαμεσολάβησης και της πληροφορικής, φιλοδοξώντας να γίνει ένας χώρος όπου θα προβάλλονται, θα αναλύονται και θα προτείνονται λύσεις για τα προβλήματα που ταλανίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η θεματολογία του περιοδικού έχει επιλεγεί με σκοπό να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης και στην ψυχολογική ευημερία των εργαζομένων της.

Γίνε και εσύ αρθρογράφος

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, μπορείτε και εσείς να αναρτήσετε το δικό σας άρθρο ή να σχολιάσετε άρθρα άλλων, με σκοπό τη διαδραστική επικοινωνία όσον αφορά στη βελτίωση της ομαδικής εργασίας. Τα άρθρα μπορούν να αφορούν σε γενικές θεωρητικές αναλύσεις ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχετε αντιμετωπίσει στο χώρο εργασίας σας και σας έχουν προβληματίσει. Σκοπός είναι να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες για το πώς αντιμετωπίστηκε ή μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα εργασιακό πρόβλημα που οφείλεται στη συνεργασία ή στην οργάνωση.